Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายวรพล รัตนกุล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวนพพร กองทรัพย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 


 

ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นางจิตติมา ศรีทาพักตร์

หัวหน้าสำนักปลัด

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายจิระศักดิ์ เดชคำภู

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ