messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อบต.ดอนมดแดง
facebook
camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องแสงสว่าง ในหมู่ที่ 3 เขตพื้นที่ตำบลดอนมดแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2567
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ดอนมดแดง
ดำเนินโครงการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาอย่างเท่าเทียม กิจกรรมหลัก การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยด้วยพลัง “บวร”
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 สำนักปลัด อบต. ดอนมดแดง ดำเนินการส่งน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำดื่มและน้ำใช้ ณ วัดหนองมั่ง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567นายสมพงษ์ อบคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ได้มอบหมายให้ พนักงาน ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องแสงสว่าง ในหมู่ที่ 12 เขตพื้นที่ตำบลดอนมดแดง...
ร่วมกันดำเนินงานตามจัดกิจกรรม “จิตอาสา Big Cleaning Day รวมใจภักดิ์ รักในหลวง”
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 สำนักปลัด อบต. ดอนมดแดง ดำเนินการส่งน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากการขาดแคลนน้ำดื่มและน้ำใช้ ในหมู่ที่ 1
 
check_circle แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
EIT

No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่และทุกช่วงเทศกาล


ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุน


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview12

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
image การลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
"สื่อประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะมูลฝอย เพื่อขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ"
เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์
เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน
อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด
ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
ฝากครรภ์เร็วปลอดภัยกว่า
สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ อบคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน : 096-687-6929
นายสมพงษ์ อบคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน : 096-687-6929
นายวิชัย ภูทอง
รองปลัด อบต.ดอนมดแดง
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ดอนมดแดง
สายด่วน : 092-1454565
นายวิชัย ภูทอง
รองปลัด อบต.ดอนมดแดง
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ดอนมดแดง
สายด่วน : 092-1454565
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
folder การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ sitemap
วันนี้ 405
เดือนนี้4,016
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)79,056
ทั้งหมด 150,321


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ