Hot News :

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองฮู บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ, 09 มิถุนายน 2564 16:26

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองฮู บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ