วันอังคาร, 02 กรกฎาคม 2562 12:13

ราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชภิเษก ขนาดเล็ก พุทธศักราช 2562

                ประกาศการเปิดเผยตารางราคาที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชภิเษก ขนาดเล็ก พุทธศักราช 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง  ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 396,000 บาท ราคากลางคำนวค ณ วันที่ 2 กรฎาคม 2562  เป็นเงิน  396,000 บาท 

Poll

ประชาชนชาวตำบลดอนมดแดง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ