วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2562 10:34

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมมูล (ช่วงโค้งต่อหมู่ 10) บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 2

                 ประกาศการเปิดเผยตารางราคาที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมมูล (ช่วงโค้งต่อหมู่ 10) บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 2  ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 496,000 บาท ราคากลางคำนวค ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562  เป็นเงิน  496,000 บาท 

Poll

ประชาชนชาวตำบลดอนมดแดง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ