วันจันทร์, 04 มีนาคม 2562 10:54

ราคากลางโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านแคน หมู่ที่ 1 (ซอยลงเกาะดอนมดแดง)

                         ประกาศการเปิดเผยตารางราคาที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านแคน หมู่ที่ 1 (ซอยลงเกาะดอนมดแดง)  ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 267,500 บาท ราคากลางคำนวค ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นเงิน  264,700  บาท

Poll

ประชาชนชาวตำบลดอนมดแดง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ