วันอังคาร, 10 ตุลาคม 2560 16:05

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

            องค์ารบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง  เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลดอนมดแดง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ